Nhiều người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và động vật nên lựa chọn mỹ phẩm thuần chay. Việc lựa chọn các sản phẩm không chứa thành phần từ động vật đồng nghĩa với việc ủng hộ một lối sống bền vững và ý thức hơn về trách nhiệm xã […]