Thay bằng việc chống lại lão hóa, nhiều người chọn xu hướng “Slow Aging”, hướng tới việc chấp nhận sự thật về việc mình sẽ già đi và sống hài hòa với nó. Sơ lược về Slow Aging Lão hóa là một quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi của cơ thể. Dù chúng […]